Coaching 

Coaching bygger på en grunnleggende positiv holdning til hva den enkelte av oss kan få til.
Coaching tar utgangspunkt i ditt unike potensial for vekst og utvikling.

Et viktig verktøy i coaching er å stille effektfulle spørsmål. Dette er spørsmål
som gjør at du motiveres til og tenke selv og engasjere deg sterkere i egen utvikling.

Hvordan er jeg som coach

Jeg som coach klargjør der hvor du famler. Du lærer deg selv å kjenne, du
oppdager dine ressurser og du forstår at det er du som er eksperten på ditt liv.
I coaching settes fokus både på her og nå og fremover. Det søkes etter løsninger.
Coaching kan være til hjelp i å ta valg.

Min oppgave er ikke å gi råd, men å lede en konstruktiv prosess Dette kan
handle om hvor godt fornøyd du er med livet. det kan være for eksempel
at du trenger å bli coachet på viktige områder i livet som jobb/karriere, penger,
helse, venner og familie, kjærlighet, personlig vekst, moro og fritid og fysiske omgivelser.

Jeg blir din samtalepartner som ikke er ute etter å forandre deg, men som ønsker å se deg utvikle deg og ta ut ditt potensiale. Målet mitt som coach, er at du skal føle deg hørt, sett, utfordret og støttet.

 

Hvordan foregår behandlingen

Behandlingen er 100% smertefri og det er ingen indikasjoner på at noen har fått bivirkninger eller senvirkninger etter TFT-behandlingen siden Dr. Roger Callahan utviklet metoden i løpet av 1980-tallet.
En del av behandlingen går ut på at du selv lærer metodene for behandling. Dette er svært enkelt og lite tidkrevende. En behandlingsrunde med tankefeltterapi består av til sammen 5 timers behandling fordelt over 5 ganger.
Den første gangen du er til behandling varer den 1 1/2 time. Da får du vite hva tankefeltterapi går ut på, og hvordan den utføres, du får fortalt utførlig om deg selv og det du sliter med og vi får satt igang den fysiske behandlingen. I løpet av den første gangen vil du altså få kjenne på deg selv om denne metoden fungerer på deg.